Checkmark iconČeská podpora
Checkmark iconRozsáhlé záruky
Checkmark iconOd 2500,- Kč je poštovné zdarma. Neplatí pro elektrické vozíky
Checkmark icon100 dní na vrácení

Odpovědnost za obsah těchto webových stránek

Golf House s.r.o
Skorkovská 1511
198 00 Praha 9-Černý Most

Tel.: 800 023 810

E-Mail: zakaznickyservis@golfhouse.cz
Internet: www.golfhouse.cz

Jednatel: Jiří Hobelant, Ralph Anstoetz
Obchodní rejstřík: C 90094, Městský soud v Praze
DIČ: CZ26730103
IČO: 26730103

Návrh a realizace

SOLID-T
Winterhuder Weg 31
D-22085 Hamburg

Tel.: 0049 40 87879080

E-Mail: info@solid-t.de
Internet: www.solid-t.de

Údaje o zdroji obrazového materiálu

Společnost Golf House s.r.o. používá na svých webových stránkách vlastní obrazový materiál a fotografie následujících obrazových agentur a fotografů:

Stefan von Stengel, Alexander Hartman,

 • © iStockphoto.com / Vinofreak,
 • © iStockphoto.com / sculpies,
 • © iStockphoto.com / jcarroll-images,
 • © iStockphoto.com / ImagineGolf,
 • © iStockphoto.com / blackred,
 • © iStockphoto.com / Fadyukhin,
 • © iStockphoto.com / RichVintage,
 • © iStockphoto.com / lucato,
 • © iStockphoto.com / mikdam,
 • © iStockphoto.com / JuSun,
 • © iStockphoto.com / OtmarW,
 • © iStockphoto.com / Falombini,
 • © iStockphoto.com / pagadesign,
 • © iStockphoto.com / colematt,
 • © iStockphoto.com / TommL,
 • © iStockphoto.com / Henrik5000,
 • © iStockphoto.com / morrbyte

Používání těchto webových stránek / vyloučení odpovědnosti

Společnost Golf House s.r.o. (dále jen \„Společnost\“) může kdykoli aktualizovat nebo měnit zde uvedená ustanovení. Tyto webové stránky byste měli příležitostně navštěvovat a kontrolovat aktuálně platná ustanovení, protože jsou závazná vždy v příslušné podobě. Kromě tohoto vyloučení odpovědnosti platí vždy také Všeobecné obchodní podmínky společnosti Golf House, které si lze zde (www.golfhouse.cz/unternehmen-vseobecne-obchodni-podminky.34.htm) kdykoliv přečíst a vytisknout.

1. Práva
Společnost povoluje prohlížení a stahování informací, softwarových programů, produktů, dat, obrázků, grafiky, fotografií, log, textů a dalšího obsahu na těchto webových stránkách (dále jen \„Obsah\“) pouze pro soukromé, nekomerční použití za předpokladu, že při reprodukci Obsahu bude upozorněno na autorská a vlastnická práva Společnosti. Obsah těchto webových stránek nesmí být upravován a nesmí být reprodukován, předváděn, zobrazován, distribuován nebo jinak využíván pro veřejné nebo komerční účely bez předchozího písemného souhlasu Společnosti. Používání Obsahu těchto webových stránek na jiných webových stránkách nebo na prosíťovaných počítačích je zakázáno. Obsah uvedený na těchto webových stránkách je chráněn autorskými právy. Jakékoli neoprávněné použití Obsahu těchto webových stránek může porušovat autorská práva, práva ochranné známky nebo jiné zákony. Jakékoli porušení těchto podmínek bude mít za následek ukončení vašeho oprávnění používat tyto webové stránky a okamžité zničení veškerého staženého nebo vytištěného Obsahu z těchto webových stránek.

2. Záruka a odpovědnost za vady
Obsah těchto webových stránek je poskytován bez jakékoli záruky. Společnost nenese žádnou odpovědnost za jejich správnost, úplnost nebo vhodnost pro určité účely použití. Společnost nezaručuje, že na Obsah se nevztahují práva třetích stran nebo že neporušuje práva duševního vlastnictví. Společnost může kdykoli a bez předchozího upozornění upravit nebo zcela nebo částečně odstranit Obsah poskytovaný na těchto webových stránkách. Obsah na těchto webových stránkách může být upraven. Společnost není povinna provádět aktualizace. Jednotlivé informace na těchto webových stránkách mohou odkazovat na produkty, programy nebo služby, které nejsou v některých zemích dostupné. V této věci se obraťte na místní kontaktní osobu. Používání Obsahu tohoto webu je na vlastní nebezpečí uživatele. Společnost, její dodavatelé ani třetí strany uvedené na těchto webových stránkách nenesou žádnou odpovědnost za případné škody (zejména ušlý zisk, ztrátu dat nebo výpadky výroby). To neplatí v případě úmyslu a v případě, že je odpovědnost ze zákona povinná. Pokud používání těchto webových stránek nebo obsahu na nich poskytovaného povede k nutnosti servisu, opravy, výměny, obnovy nebo jiné opravy vašeho zařízení nebo vašich dat, společnost nenese odpovědnost za jakékoli náklady s tím spojené. Všechny informace a zdroje, které Společnost používá jako Obsah, jsou pečlivě ověřovány. Přesto však za správnost a úplnost Obsahu nepřebíráme odpovědnost.

3. Stahování Obsahu nebo softwaru
Používání jakéhokoli Obsahu nebo softwaru staženého z těchto webových stránek podléhá ustanovením zákona o autorských právech a případné licenční smlouvě přiložené k softwaru nebo předané spolu s ním. Stažení softwaru, resp. jeho používání je povoleno až po přečtení a přijetí ustanovení příslušné licenční smlouvy a je na vlastní nebezpečí.

4. Přenos na tyto webové stránky
Veškerý Obsah, který uživatel přenese na tyto webové stránky nebo ho zde dá k dispozici, není považován za důvěrný a není chráněn autorským a vlastnickým právem. Společnost nenese žádnou odpovědnost za takto přenesený Obsah. Společnost a její zástupci jsou oprávněni přenášet, reprodukovat, měnit, zpřístupňovat, distribuovat nebo jinak používat data, obrázky, grafiky, zvuky, texty a ostatní Obsahy ke komerčním a nekomerčním účelům. Je zakázáno na tyto webové stránky přenášet nebo z nich zveřejňovat jakýkoli nebezpečný, urážlivý, pomlouvačný, pornografický, nemorální nebo protiprávní Obsah.

5. Uživatelské jméno a heslo
Za ochranu eventuálně přiděleného hesla před zneužitím odpovídá příslušný uživatel. Používání webových stránek s použitím uživatelského jména a hesla je výhradně na riziko uživatele. Pokud uživatel zjistí, že heslo bylo neúmyslně vyzrazeno nebo že existuje jiné riziko zneužití hesla, musí o tom neprodleně informovat Společnost.

6. Odkazy
Za veškerý obsah odkazovaný z těchto webových stránek nese výhradní odpovědnost příslušný autor. Společnost nemá žádný vliv na odkazovaný text ani na uspořádání a Obsah odkazovaných stránek. Nepřijímá tento Obsah za svůj a nenese žádnou odpovědnost za porušení existujících práv jakéhokoli druhu nebo za porušení platných právních předpisů.

7. Ostatní
Používáním Obsahu se uživatel nezbavuje povinnosti pečlivosti ani osobní odpovědnosti.
Obsah nepředstavuje žádnou výzvu k účasti ve Společnosti.

8. Rozhodné právo
Tyto webové stránky spravuje Společnost a tato ustanovení se řídí právem České republiky. Místně příslušným soudem pro všechny právní spory je soud v místě společnosti. Společnost neposkytuje žádná prohlášení o tom, zda je Obsah těchto webových stránek vhodný pro použití mimo Českou republiku, a přístup k Obsahu těchto webových stránek mimo Spolkovou republiku Německo je na vlastní riziko uživatele. Za dodržování příslušných místních právních předpisů odpovídá sám uživatel.

9. Online řešení sporů

Evropská komise poskytuje platformu pro řešení sporů online.
https://ec.europa.eu/consumers/odr/

Nejsme povinni ani ochotni účastnit se smírčího řízení před smírčím orgánem pro řešení spotřebitelských sporů.

Praha, březen 2022
Golf House s.r.o.